شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

فرم درخواست خدمات مشاوره جهت صادرات بعراق.

نمونه پرفورما جهت صادرات بعراق.

راهنماي انجام مراحل گمركي.

فرم درخواست خدمات اخذ سي اي ماركينگ.

نمونه قرار داد بازار يابي در عراق.

لیست محصولات مشمول بازرسی در کردستان عراق

لیست محصولات مشمول بازرسی در جنوب عراق

ليست مراجع دولتي مربوط به صادرات كالاهاي خاص بعراق

ليست كالاخاي ممنوع الورود به عراق

مدارک ارزیابی ریسک لوله پلی اتیلن

 

مشتریان ما