شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

CE چیست؟
CE مخفف عبارت Conformité Européenne و یا همان European Conformity می باشد. نشان CE بعنوان یک سیستم پذیرفته شده جهت حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی و الزامات زیست محیطی بسرعت در حال گسترش در کشورهای مختلف می­باشد و محصولاتی که این گواهینامه را دریافت نمایند، شانس تصاحب بازارهای داخلی و منطقه را خواهند داشت. در واقع درج نشان CE بر روی یک محصول نشان می­دهد محصول مورد نظر حداقل استانداردهای ایمنی را برآورده ساخته و دارای کیفیتی بالاتر از حداقل می­باشد. همچنین جابجایی و فروش آن را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و سایر کشورها میسر می نماید.
ثبت وصدور گواهی نامه اورژینال CE مارکینگ ( خود اظهاری به در خواست مشتري ) با کد 4رقمي ثبت شده درNANDO