شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

با توجه به اجباری شدن نشان استاندارد ملی ایران برای اغلب محصولات توليدي لازم است تا تمامی سازندگان و تولید کنندگان عزيز با اخذ مشاوره از افراد متخصص در وقت و هزینه خود صرفه جویی نمایند.دراين رابطه شبكه ماوران ايران بادارا بودن كارشناسان مجرب آمادگی دارد تا خدمات مشاوره مورد نیاز هم چون آماده سازی زیر ساخت آزمایشگاه کنترل کیفی، تهیه تجهیزات لازم آزمایشگاهی، آموزش کارکنان، انجام فرآیند اخذ نشان استاندارد ملی ایران را برای انواع محصولات واحدهاي تولیدی فراهم نماید.

مدارک لازم برای دریافت نشان و پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران

فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
تصویر برابر اصل شده آگهی ثبت واحد تولیدی خدماتی در روزنامه رسمی کشور
تصویر برابر اصل شده آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور
تصویر برابر اصل شده پروانه تاسیس/ بهره برداری/ پروانه فعالیت از مراجع قانونی (وزارتخانه، سازمان امور صنفی) همراه با رونوشت آخرین تغییرات (پروانه تأسیس در بدو امر و برای تشکیل پرونده دریافت می شود و تا زمان تشکیل کمیته علائم پروانه بهره برداری بایستی ارائه شود)
تصویر برابر اصل شده آگهی رسمی ثبت نام یا علامت تجاری محصول در روزنامه رسمی کشور در طبقه فرآورده مورد نظر
ارائه مدارک مرتبط با نام تجاری واحد تولیدی یا خدماتی (در صورت استفاده از آنها)
ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:
تصویر پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر حداقل برای یکی دیگر از محصولات.
تصویر گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISO، صادر شده توسط موسسات گواهی کننده تأیید صلاحیت شده از طرف نظام تأیید صلاحیت ایران و یا HACCP ISO22000 .
ارائه مدرک مبنی بر دارا بودن "ایران کد" از وزارت بازرگانی برای محصول مورد درخواست (در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران کد را برای محصولی تخصیص نداده باشد، با ارائه تأییدیه آن وزارتخانه، این بند کاربرد ندارد(.
فرم تکمیل شده پرسش نامه اطلاعات فنی با تایید مدیر عامل شرکت یا مالک واحد تولیدی
ارائه مدرک مبنی بر دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاصی ( با حداقل تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی لازم برای آزمون‌های مورد نیاز مطابق الزامات مندرج استاندارد ملی مربوطه، جهت کنترل مواد اولیه و محصول نهایی)
معرفی مسئول کنترل کیفیت واجد شرایط که مراحل تایید صلاحیت وی از طریق انجمن مسئولین کنترل کیفیت پیگیری شود (مسئول کنترل کیفیت توسط اداره کل استاندارد معرفی می‌شود) و یا گواهینامه معتبر مدیر یا مسئول کنترل کیفیت تایید شده توسط مؤسسه
نمودار فرآیند تولید(OPC)
شمای نحوه استقرار دستگاه ها در خط تولید (Lay out)
پرداخت کارمزد خدماتی مرتبط با صدور پروانه توسط واحد متقاضی و اخذ تاییدیه مکتوب از مسئول امور مالی اداره کل استان
نتایج آزمون ماهیانه واحد تولیدی در فرمت مورد تایید اداره کل استاندارد که نمونه برداری‌ها در آنها مشخص شده باشد.
گواهی کالیبراسیون وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی