از مزاياي اين استاندارد كنترل ونظارت برزنجيره تامين غذرا مي توان نام برد وهمچنين شركتهاي متقاضي استقرار اين استانداردپس از پياده سازي ودريافت گواهي نامه مي توانند لوگوي اين استاندارد را روي محصول خود استفاده نمايند .درثاني دارا بودن گواهي اين استاندارد يكي از پيش نياز هاي اخذ گواهي نامه بازرسي صادرات به عراق مي باشد براي استقرارسيستم HACCP ودريافت گواهي نامه بين المللي اين استاندارد با ما تماس حاصل فرماييد .

HACCP

شايد شما نيز اين عبارت را بر روى محصولات غذايى ديده باشيد ولى با مفهوم آن آشنا نباشيد. به نظر مى رسد دانستن مفهوم HACCP و نقش آن در سلامت جامعه ضرورى است.امروزه مردم نسبت به نوع خريدشان توسط مجامع بهداشتى اطلاعات جديدى کسب مى کنند اينکه بسته‏هاى غذايى بايد داراى پروانه ساخت، تاريخ توليد و انقضا باشند، آدرس کارخانه بايد مشخص باشد و چون امروزه قيد اين موارد روى تمام بسته‏هاى غذايى اجبارى است، دنبال چيزهاى جديدترى مى گردند تا مطمئن شوند محصولى را که مى خواهند خريد کنند از هر حيث ايمن و مطمئن باشد. آنها نمى خواهند براى محصولى هزينه کنند که سلامت آنها را به مخاطره مى اندازد. بنابراين به دنبال گواهى هاى بهداشتى روى بسته‏بندى هاى غذايى مى گردند که گواهى هاى استاندارد و HACCP از اين دسته‏اند.امروزه به منظور کنترل صحيح مواد غذايى و پيشگيرى از بيمارى هاى ناشى از مصرف غذاى آلوده اجراى سيستم HACCP به معناى تجزيه و تحليل خطرات و نقاط کنترل بحرانى مطرح است. (نقاطى از زنجيره توليد که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف‏کننده وجود دارد را نقاط بحرانى نامند). HACCP در حقيقت ابزارى است براى بازرسى نظارت و کنترل بهداشتى مواد غذايى.در HACCP، ايمنى غذايى هميشه در اولويت قرار مى گيرد و مؤثرترين راه نيز براى ايمنى مصرف مواد غذايى است.روش HACCP يکى از مهم‏ترين روش‏هاى نظارت بر کيفيت در صنايع غذايى است. با اجراى صحيح اين روش، فرآورده‏هاى غذايى از مرحله خريد مواد اوليه تا توليد و توزيع نهايى و مصرف مستقيم مصرف‏کنندگان مورد نظارت و بازرسى قرار مى گيرند.با اجراى اين روش در مجتمع‏هاى توليدى مواد غذايى، سلامت و بهداشت جامعه انسانى از طريق کاهش ميکرو ارگانيسم‏هاى بيمارى زا تأمين خواهد شد.

با اجراى اين روش مى توان تمام عوامل خطرزاى بيولوژيکى، شيميايى و فيزيکى را در تمام فرآيندهاى مختلف توليد که شامل تهيه مواد اوليه، توليد، بسته‏بندى، ذخيره‏سازى و توزيع محصول نهايى است شناسايى و حذف کرد يا آنها را به سطح قابل قبول رساند.در اين روش، عمليات بازرسى و نظارت قبل از توليد نهايى و در طى فرآيندهاى گوناگون توليد انجام مى گيرد، به اين ترتيب خطر آلودگى مواد غذايى به کمترين ميزان خواهد رسيد.

در روش HACCP، امکان نفوذ عوامل خطرزا به محصول نهايى و در نتيجه مصرف‏کننده به کمترين ميزان مى رسد و باعث افزايش سطح ايمنى و فرآورده‏هاى غذايى مى شود.

فايل آموزشي

حداقل ضوابط فني و بهداشتي براي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي

گواهي haccpدراخذمجوزصادرات به عراق نقش زيادي دارد

استاندارد های پیشنهادی برای کلیه صنایع

شرکت های مواد غذایی: جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود میتوانند از استانداردهای بین المللی استفاده نمایند. 

 استاندارد پیشنهادی: 

 ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10004,ISO22000,HACCP,HALA,FDA,GMP,ORGANIC,BRC

شرکت های تولیدی و خدماتی : اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و ... که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه میدهند را شامل می شود.

 استاندارد پیشنهادی :                                                                                                                       

ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10004,OHSAS18001,ISO45001,IATF16949,

شرکت های صادرکننده/وارد کننده: اعم از شرکتها، کارخانجات و ... که در حیطه وظایف خود محصولی را تولیدو تامین یا صادر می کنند را شامل می شود.

 استاندارد پیشنهادی: 

 ISO9001, HACCP,HALA,FDA,GMP,ORGANIC

 سازمان های دولتی و یانیمه دولتی: تمامی موسسات دولتی و سازمانهایی که تحت نظارت دولت هستندرا شامل می شوند مانند بیمارستانها، شهرداری هاو..

 استاندارد پیشنهادی:                                                                                                                        

ISO9001,ISO14001,ISO10002,ISO10004,OHSAS18001,EFQM,5S

 بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت ارتقا سازمان خود بادریافت گواهینامه های ایزو می توانند به این مهم دست پیدا نمایند.

استاندارد پیشنهادی:                                                                                                                         

ISO9001,ISO14001,IWA1,ISO10015,ISO45001,ISO15189

مراکز آموزشی:کلیه مراکز آموزشی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود میتوانند از استانداردهای مربوط به موسسات آموزشی استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی: 

 ISO9001,ISO10004,IWA2,ISO10015,EFQM 

رستوران ها و کترینگ ها:تمامی رستورانها بدون توجه به بزرگی و کوچکی محل آنها و فقط بدلیل استانداردسازی و ارائه خدمات بهتر می توانند از ایزو مخصوص رستورانها استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی  :         

ISO9001,ISO22000,HACCP,HALAL,SFBB,ISO10002,ISO10004,BARISTA

 تجهیزات پزشکی: موسساتی که تولید کننده تجهیزات پزشکی هستند میتوانند برای تولید محصول مطابق با استانداردهای روز دنیا از ایزو مخصوص تجهیزات پزشکی استفاده نمایند

 استاندارد پیشنهادی :          

ISO9001,ISO14001,CE,ISO13485,ISO45001

  آژانس های مسافرتی: تمامی آژانس های هواپیمایی با توجه به بازار رقابتی در این حوزه میتوانند از استانداردهای ایزو جهت تبلیغات خود استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی : 

  ISO9001,ISO/AWI21620,ISO/TC228

 پیمانکاران: کلیه شرکتهای پیمانکار جهت اجرای پروژه های خود و با توجه به بحت دریافت رتبه و شرکت در مناقصات و وندورلیست ها به ایزو نیاز دارند

 استاندارد پیشنهادی : 

ISO9001,ISO14001,ISO450001,ISO50001,ISO31000 ,ISO10002,ISO10004,ISO15544,ISO17776

 انتشارات: تمامی نشریات وموسسات انتشارتی  به جهت انجام تبلیغات و با توجه به بازار رقابتی میتوانند از ایزو استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی : 

ISO9001,ISO10002,ISO10004,ISO9707,ISO14268

 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی : تمامی شرکتهایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند به توجه به اهمیت فعالیتشان در این حوزه نیازمند استفاده از خدمات ایزو دارند.

 استاندارد پیشنهادی : 

ISO9001,ISO14001,ISO450001,ISO50001,ISO31000,ISO/TS29001 ,ISO10002,ISO10004

 شرکت های تبلیغاتی:تمامی شرکتهای تبلیغاتی حال آنکه فعالیتشان در چه زمینه ای باشد میتوانند جهت امور تبلیغات شرکت خود  از ایزو استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی : 

 ISO9001,ISO10002,ISO10004

شرکتهای مخابراتی وامنیت اطلاعاتی:  تمامی شرکت هایی که در حیطه امنیت اطلاعات فعالیت دارند میتوانند در زمینه انجام خدمات بهتر خود از ایزو استفاده نمایند.

 استاندارد پیشنهادی:    

ISO9001,ISO27001,ISO10002,ISO10004 ,TIA 49

 مراکز آزمایشگاهی: تمامی آزمایشگاههای تشخیص طبی و یا آزمایشگاههای کالیبراسیون جهت ارائه نتایجی دقیق میتواننداز استانداردهای ایزو استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی : 

ISO17065,1SO17025,ISO15189,ISO9001   

موسسات مردم نهاد وخیریهNGO :تمامی موسسات مردم نهاد وخیریه جهت بهبود اثر بخشی درخدمات اجتماعی ونیز جلب اعتماد خیرین میتوانند از ایزو استفاده نمایند.

استاندارد پیشنهادی:    

ISO9001,ISO26000,ISO10688,ISO10002,ISO10004,SGS Benchmarking