شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

ثبت وصدور گواهي انواع گواهي نامه ايزو وسي اي ماركينگ

نمایندگی انحصاری  QFSCERTبا اعتبار ازiAS آمریکا

شبكه مشاوران ايران براي سهولت در تامين نياز هاي مشتريان در بخش صادرات واخذ مجوزهاي پيش نياز براي بازرسي كالا ازقبيل ايزو 9001-ايزو22000 -گواهي محصول وانواع تست ريپورت با شركتهاي گواهي دهنده زير قرار داد به عنوان نماينده تجاري منعقد نموده است وكليه گواهي نامه ها با رجيستر بين المللي ومورد تاييد شركت هاي بازرسي كالا جهت صادرات به عراق صادرمي گردند واز طريق سايت گواهي دهنده ومرجع اعتبار بخشي آن قابل رديابي مي باشند.همچنين شبكه مشاوران ايران اين امكان را فراهم اورده است كه با بهترين قيمت ومناسب ترين قيمت بتواند براي مشتريان متقاضي اخذ گواهي نامه سي اي ماركينگ اروپا اين گواهي نامه را به شكل اورژينال ويا خود اظهاري اخذ نمايد

از ديگر خدمات اين بخش صدور نشان حلال بين المللي ازموسسه جهاني حلال ايران(ICRICمركزتحقيقات واطلاع رساني اتاق اسلامي) به عنوان نماينده در غرب كشور اشاره نمود. فرم اپليكيشن را از اينجا دانلود فرمايد

 

 نمایندگی LOCAL شعب ایرانی شرکتهای گواهی دهنده زیر:

ژيك سیستم  با تاييديه NACI

موسسه انطباق کیفیت کیهان با تاييديه NACI

قیمت های صدور گواهی نامه با دفاتر مركزي اين شركتها یکسان بوده وبه علت استفاده از سرممیزین محلی هزینه های ممیزی نیز 15درصد کمتر از مرکز تعیین می گرددهمچنين به تمامی مشتریان قرار داد اصلی مربوط به شرکت گواهی دهنده داده می شود.(کلیه گواهی نامه ها نيز در سایت شرکت گواهی دهنده قابل رديابي می باشد.)


 CE چیست؟

CE مخفف عبارت Conformité Européenne و یا همان European Conformity می باشد. نشان CE بعنوان یک سیستم پذیرفته شده جهت حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی و الزامات زیست محیطی بسرعت در حال گسترش در کشورهای مختلف می­باشد و محصولاتی که این گواهینامه را دریافت نمایند، شانس تصاحب بازارهای داخلی و منطقه را خواهند داشت. در واقع درج نشان CE بر روی یک محصول نشان می­دهد محصول مورد نظر حداقل استانداردهای ایمنی را برآورده ساخته و دارای کیفیتی بالاتر از حداقل می­باشد. همچنین جابجایی و فروش آن را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و سایر کشورها میسر می نماید.

ثبت وصدور گواهی نامه اورژینال CE مارکینگ ( خود اظهاری به در خواست مشتري ) با کد 4رقمي ثبت شده درNANDO


انجمن دیده بانی فنی یا به اختصار توف TÜV

متن نامه شكايت توف نورد ايران عليه توف هاي تقلبي

نامه تحریم مرجع اعتبار بخشي داکس آلمان DAKKSعلیه ایران.

آخرين اخبار از لغو تحريم DAKKS

نامه تحریم مرجع اعتبار بخشي يوکاس انگلستان UKASعلیه ایران.

آخرين اخبار از لغوتحريم UKAS