شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

دوره های آموزشی عادی سال 96 همگی درون سازمانی برگزار می گردد

تاریخ به درخواست مشتری وبا به حد نصاب رسیدن 10 نفر برای دورهای عادی وبیش از 20 نفر برای سمینارها

دوره سرممیزی رجیستر شده با حد نصاب 7 نفر در محل آکادمی آموزشیICNET برگزار می گردد

دوره های عادی

1-آشنایی با الزامات ایزو 9001:2008

2-آشنایی با ممیزی داخلی ایزو 9001:2008

3-آشنایی با مدیریت شکایات مشتریان

4-آشنایی با CRM

5-آشنایی با مدیریت ریسک

6-آشنایی با اصول مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی مبتنی بر HSE-MS

7-آشنایی با اصول نظام آرستگی 5S -در سطح ادارات وکارخانجات

8-آشنایی با بهره وری وکایزن

دوره های ویژه آموزش آنلاین مختص کارکنان پتروشیمی-بنادر وسایت های عمرانی  :

دوره های آموزش ایمنی وHSE به شکل آنلاین ومعادل سازی شده با دوره های پراکنده گزانده شده توسط فرد از موسسه SQC

سمینارها :

1-مدیریت برند

2- بنچ مارکینگ

3- مدیریت استراتژیک

4-مدیریت استراتژیک با رویکرد استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان

5-انطباق با الزامات محصول وبازرسی بین المللی در صادرات

دوره سرممیزی رجیستر شده ایزو 9001:2015

دوره سرممیزی با اعتبار ازRAB/QSA