شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

طرح ارزیابی انطباق محصول -COCیک مکانیزم اجباری است که  این طرح با حمايت از خریداران، صادرکنندگان و تسهیل در امر تجارت کاالاهای مصرفی، مزایای زیادی را برای مصرفکنندگان، دولتها و تمامي بخشهای بازرگانی به همراه دارد که شامل بازرسی پیش از حمل به منظور حصول اطمینان از کیفیت کاالا و انطباق با استانداردهای کیفی کشورعراق میباشد. خدمات بازرسی  COCپس از یک دوره 3ماهه وقفه  این بار فقط به وسیله شرکت بیورو وریتاس فرانسه بی وی  تحت قرار داد با آزمایشگاه رزگه در اقلیم کردستان عراق از22-12-2017مجددا اغاز گردیده است .

ليست كالاهاي مشمول بازرسي دركردستان عراق


 در صورت تمايل به دريافت خدمات مشاوره از شبكه مشاوران ايران ICNETتوجه داشته باشيد هزينه ها به 3 بخش هزینه بازرسی ,هزینه مرزی و هزینه مشاوره تقسيم مي گردد :

1-هزينه بازرسی شركت بازرسي كننده  بیرو وریتاس(بی وی )

2-هزينه مرزي كه به ازاي هركاميون با احتساب ماليات بر ارزش افزوده 9%مبلغ 71دلار آمريكا مي باشد.

3-هزينه انجام خدمات مشاوره : پس از ارايه پيش فاكتورصادر كننده شامل نوع و تناژ محصول به بخش مشاوره اعلام مي گردد.

فرم مشخصات محصول

لطفا" پرفورما را از اينجا دانلود وپس از تكميل به شماره02189788928 فكس نماييد كارشناسان ما  د ر اسرع وقت با شما تماس خواند گرفت ودر زمينه موارد مربوط به هزينه هاي بازرسي و نحوه دريافت گواهي نامه بی وی  شمارا راهنمايي خواهند نمود.

 

 

مجوزصادرات به عراق, مجوزصادرات بعراق, اخذاس جي اس,مجوزهاي صادراتي, ترخيص كالادر عراق, اخذ بي وي