شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

طرح ارزیابی انطباق محصول -COCیک مکانیزم اجباری است که  این طرح با حمايت از خریداران، صادرکنندگان و تسهیل در امر تجارت کاالاهای مصرفی، مزایای زیادی را برای مصرفکنندگان، دولتها و تمامي بخشهای بازرگانی به همراه دارد که شامل بازرسی پیش از حمل به منظور حصول اطمینان از کیفیت کاالا و انطباق با استانداردهای کیفی کشورعراق میباشد. خدمات بازرسی  COC پس از یک دوره 13ماهه وقفه  این بار فقط به وسیله شرکت اینترتک در اقلیم کردستان عراق از22-03-2020مجددا آغاز گردیده است .

ليست كالاهاي مشمول بازرسي دركردستان عراق


 در صورت تمايل به دريافت خدمات مشاوره از شبكه مشاوران ايران ICNET توجه داشته باشيد هزينه ها به 3 بخش هزینه بازرسی ,هزینه مرزی و هزینه مشاوره تقسيم مي گردد :

1-هزينه بازرسی شركت بازرسي كننده  اینترتک

2-هزينه مرزي كه به ازاي هركاميون با احتساب ماليات بر ارزش افزوده 9%مبلغ 71دلار آمريكا مي باشد.

3-هزينه انجام خدمات مشاوره : پس از ارايه پيش فاكتورصادر كننده شامل نوع و تناژ محصول به بخش مشاوره اعلام مي گردد.

فرم مشخصات محصول

لطفا" پرفورما را از اينجا دانلود وپس از تكميل به شماره02189788928 فكس نماييد كارشناسان ما  د ر اسرع وقت با شما تماس خواند گرفت ودر زمينه موارد مربوط به هزينه هاي بازرسي و نحوه دريافت گواهي نامه بی وی  شمارا راهنمايي خواهند نمود.

 

 

مجوزصادرات به عراق, مجوزصادرات بعراق, اخذاس جي اس,مجوزهاي صادراتي, ترخيص كالادر عراق, اخذ بي وي