شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

كشورهايي كه جهت صادرات به آنها نياز به مجوزبازرسي VOCمي باشد :

Saudi Arabia-عربستان سعودي

Kenya-كنيا

Tanzania-تانزانیا


Kuwait-كويت

Lebanon-لبنان

Libya-ليبي

Central African Republic-آفريقاي مركزي

کشورهایی که جهت صادرات به آنها استانداردها داخلی آن کشور مورد نیاز است:GOST-R/GOST-G/CCC/GS

Russia-روسيه

قزاقستان

Omak-عمان

Chaina-چین

Germany-آلمان

کشورهایی  که جهت صادرات به آنها نیازبه بازرسی PSI کالا می باشد

هند

پاکستان

ترکمنستان

تاجیکستان

ازبکستان