شبكه مشاوران ايران icnet
شبكه مشاوران ايران icnet

صادرات و واردات یک کالا دارای مراحل متعددی می باشد که این مراحل از بازاریابی برای کالای صادراتی یا وارداتی آغاز شده و متقاضی باید نسبت به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی اقدام نماید و با بارگیری کالا یا ترخیص آن از گمرک خاتمه می پذیرد. امروزه صادرات و واردات کالا بعلت وجود رقابت در بازار ، به یک فعالیت تخصصی تبدیل شده است و عدم تجربه فرد یا شرکت ، صدمه جبران ناپذیر مالی به او وارد خواهد نمود . عدم پرداخت وجه کالا توسط فروشنده از مهمترین ریسک صادرات و ارسال کالای بی کیفیت توسط فروشنده از مهمترین ریسک واردات کالا محسوب شده است .

بازاریابی (Marketing) به عنوان فرایندی مدیریتی - اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند.

تفاوت بازار يابي وفروش:

بازاریابی شامل هر اقدامی است که شما به منظور دستیابی به مشتری یا مشتریان و ترغیب آن‌ها انجام می‌دهید. فرایند فروش شامل هر اقدامی است که شما آن را با هدف بستن قرارداد فروش و گرفتن امضای مشتری انجام می‌دهید. فروش به نتایج کمی توجه دارد و فقط به رشد می‌اندیشد، امابازاریابی در جستجوی افق‌های دوردست و رسیدن به مرحله توسعه است.


شبكه مشاوران ايران ICNETبازر يابي خود در كشور عراق را با توجه به نياز هاي مشتريان عراقي وبازار سنتي عراق همچنين به فراخور حال صادر كنندگان ايراني وغير ايراني به سه روش انجام مي دهد كه شامل موارد زير مي باشد:

1-بازار يابي غير مستقيم

2-بازار يابي مستقيم
3-ويزيتوري ومعرفي حضوري كالا

م