تجارت آسان را با گروه ICNET تجربه کنید
گروه ICNET دارای بازرس در همه استانها وتحت قرارداد با آزمایشگاه های معتبر می باشد
گروه ICNET ساب کانتراکتور بازرسی در عراق

⚠️اخبار شرکت های بازرسی

به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت عراق، اخیراً این سازمان از میان ۱۹ شرکت نامزد جانشینی شرکت های“BV“ و “TUV Reinland “، اقدام به انتخاب و معرفی چهار شرکت خارجی صلاحیتدار نموده است .که درسایت اتاق بازرگانی ایران وعراق اسامی آنها به تفصیل درج شده است.به گفته سازمان استاندارد عراق قراردادهای مربوط به شرکت های صلاحیتدار فوق منعقد شده و به این شرکت ها مجوز لازم جهت بازرسی و صدور گواهی انطباق در کشور مبدأ به منظور اطمینان از سلامت کالا، حمایت از مصرف کننده از نقطه نظر زیست محیطی، کیفیت کالاها و تسهیل رویه های خارجی مطابق با استانداردهای بین المللی و مقررات سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت عراق اعطاء گردیده است. قرارداد شرکت های مزبور برای سالهای 2020 تا 2023معتبر خواهد بود.شایان ذکر است شرکت های مذکورهم اکنون  در مرزهای عراق مستقر بود ه وگیت بازرسی خود را ایجاد نموده اند .گفتنی است به دو شرکت فرانسوی(BV) و آلمانی(TUV Reinland) نیز تا تاریخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۱ مهلت برای خاتمه کامل به فعالیت بازرسی خود وجمع آوری گیت های بازرسی مرزی ایشان داده شده است .

OUR SCOPE : Consultation in Obtainment of certificate exports to Iraq According to Verification of Conformity Program (ICIGI)

Download goods include inspection- Iraqi central government                     Download goods include inspection-Iraqi Kurdistan

our customers